Muzyczne podróże w Krzeszowicach

Muzyczne podróże w Krzeszowicach, to nowe wydarzenie na mapie Krzeszowic. Jego idea wiąże się z uzdrowiskową historią Krzeszowic, gdy na przełomie XIX i XX wieku Krzeszowice pełniły rolę kurortu. Odwiedzali go głównie mieszkańcy Rzeczypospolitej Krakowskiej, którzy w tej malowniczej miejscowości położonej w dolinie Rudawy, blisko dolinek podkrakowskich, na terenie zwanym w XIX w. Szwajcarią Krakowską, odpoczywali i leczyli „ogólną drażliwość”. Krzeszowickie uzdrowisko rozpoczęło działalność  w 1780 r. w związku z inwestycjami poczynionymi przez Izabelę Lubomirską.  Dzięki działaniom właścicieli Krzeszowic, wzorem innych miejscowości zdrojowych, powstał park i obiekty do dzisiaj cieszące oko, odbywały się również liczne koncerty. Chcąc odrodzić muzyczne tradycje z czasów uzdrowiska, powstał pomysł stworzenia festiwalu, którego koncerty będą odbywały się w urokliwych miejscach na terenie Krzeszowic i najbliższej okolicy.

W ramach tegorocznej, pierwszej edycji w dwa pierwsze weekendy września odbyły się trzy koncerty w trzech urokliwych miejscach – festiwalowych stacyjkach. Pierwsza z nich, zatytułowana „Perły z klasztornej szkatułki”, miała miejsce 4 września w kościółku w Paczółtowicach, a wystąpiły Donne Armoniche, czyli trzy śpiewające panie Adrianna Bujak-Cyran, Katarzyna Wiwer i Liliana Pociecha, którym na pozytywie towarzyszył Andrzej Zawisza. W tym pięknym modrzewiowym, XVI wiecznym kościółku wysłuchaliśmy muzyki będącej rzadkim muzycznym rarytasem, a mianowicie barokowych pieśni Panien Benedyktynek z Staniątek.  Kolejny koncert, to zupełna odmiana nastroju i repertuaru: w niedzielne popołudnie, 5 września, w urokliwych ogrodach Willi Domańskich w Nawojowej Górze wysłuchaliśmy programu „Z harfą w ogrodzie” na który złożyły się romantyczne pieśni z polskich dworków, a wystąpiła sopranistka Katarzyna Wiwer z towarzyszeniem harfistki Agnieszki Kaczmarek-Bialic. Pieśni Moniuszki, Chopina i Karłowicza pięknie zabrzmiały w otoczeniu zieleni i zachwyciły publiczność. Trzecia finałowa stacyjka, to „Muzyczny salon w Krzeszowicach”, który  miał miejsce 11 września w Państwowej Szkole Muzycznej w Krzeszowicach. Wystąpili Magdalena Pilch na flecie romantycznym oraz Marek Pilch na rzadko spotykanym instrumencie, jakim jest fortepian stołowy. Było to prawdziwie salonowe muzykowanie, a śpiewnie brzmiący fortepian stołowy pięknie dialogował z melodiami fletu. Mamy nadzieję, że „Muzyczne podróże w Krzeszowicach” zagoszczą również w przyszłych latach. Festiwal zorganizowała fundacja Kulturalny szlak, patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, a projekt realizowany był ze środków Powiatu Krakowskiego przy współpracy z Urzędem Miejskim w Krzeszowicach, Państwową Szkołą Muzyczną w Krzeszowicach, Willą Domańskich w Nawojowej Górze, Parafią Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Paczółtowicach oraz Oficyną Artystyczną Astraia.

Więcej szczegółów oraz relacje z poszczególnych koncertów znajdziecie Państwo na naszej stronie facebookowej.

Szczegółowy plan wydarzeń:

4 września Paczółtowice godz. 18.00
Kościół Nawiedzenia NMP, Paczółtowice 14
Donne Armoniche:
Adrianna Bujak-Cyran, Liliana Pociecha, Katarzyna Wiwer
Andrzej Zawisza – pozytyw
PERŁY Z KLASZTORNEJ SZKATUŁKI
W programie pieśni komponowane i śpiewane przez Panny Benedyktynki w Staniątkach w XVIII wieku

5 września Nawojowa Góra godz. 17.00
Ogrody Willi Domańskich, ul. Prochownia 14
Katarzyna Wiwer – sopran, Agnieszka Kaczmarek-Bialic – harfa
Z HARFĄ W OGRODZIE
W programie pieśni z polskich dworków (Moniuszko, Chopin, Karłowicz)
11 września Krzeszowice godz. 17.00
Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Ogrodowa 7
Magdalena Pilch – flet romantyczny, Marek Pilch – fortepian stołowy
SALON MUZYCZNY W KRZESZOWICACH
W programie salonowa muzyka okresu galant (C. Ph. E. Bach, F. Kuhlau, F. Schneider)