Cithara Sanctorum Silesia

Festiwal Cithara Sanctorum Silesia odbywa się w Cieszynie i Bielsku-Białej. Festiwal ukazuje nową ideę prezentacji muzyki we wnętrzach sakralnych w kontekście historycznym ziemi cieszyńskiej i w odwołaniu do tradycji zbioru śpiewów nabożnych i kościelnych „Cithara Sanctorum” od którego wziął nazwę, a którego autor, Jerzy Trzanowski, urodził się w Cieszynie. Ambitna i interesująco dobrana muzyka nawiązuje do tradycji ziemi śląskiej i jej związków z tą postacią, zwaną bardem trzech narodów (Polski, Czech, i Słowacji), a czasem również słowiańskim Lutrem.

Główną ideą, która wyróżnia ten festiwal, jest czerpanie z tradycji muzycznej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ks. Jerzy Trzanowski (1592–1637), duchowny ze Śląska Cieszyńskiego, wybitny pisarz religijny pozostawił po znakomite dzieła: Ody łacińskie (Brzeg 1629), Phiala adoramentorum (Czara modlitw) z 1635 r., a przede wszystkim w 1636 r. Cithara sanctorum (Pieśni duchowe), kancjonał napisany w dialekcie morawskim, zawierający 402 pieśni, który doczekał się ponad 150 wydań. Jerzy Trzanowski, jego postać i dzieła są znane i żywe w pamięci mieszkańców regionu po obu stronach Olzy. Ma swoje pomniki w Liptowskim Mikulaszu oraz w Cieszynie. Festiwal muzyczny Cithara Sanctorum Silesia, którego repertuar w najróżniejszy sposób nawiąże do tego autora, szeroko czerpiąc z tradycji muzyki ewangelickiej, będąc nie tylko świętem muzyki, ale też okazją do celebrowania nowych brzmień w niecodziennych kontekstach. W jego ramach obok 5 ciekawych koncertów mają miejsce również spotkania z tłumaczem zbioru Zbigniewem Machejem, ciekawe dyskusje, a także prezentacja najstarszych wydań dzieła w Książnicy Cieszyńskiej. Koncerty i spotkania odbywają się w Cieszynie i Bielsku-Białej.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kulturalny Szlak we współpracy z parafiami:  Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie, Rzymskokatolicką Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie, Ewangelicko-Augsburską Zbawiciela w Bielsku-Białej, Ewangelicko-Augsburską Marcina Lutra w Bielsku-Białej, Wydawnictwem Augustana, Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury Domem Narodowym w Cieszynie, Książnicą Cieszyńską oraz Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Patronat honorowy nad festiwalem objęli Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jerzy Samiec, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Miasta Cieszyna, Miasta Bielsko-Biała oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Szczegółowy plan wydarzenia:

12 września 2021
godz. 16.30
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA W CIESZYNIE
Otwarcie wystawy i spotkanie „Kim był Jerzy Trzanowski”
(bp Tomáš Tyrlík, ks. Marcin Brzóska, Marek Pilch)
godz. 18.00
KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY W CIESZYNIE
„Pieśni duchowe”
Katarzyna Wiwer – sopran, Magdalena Pilch – flet romantyczny, Marek Pilch – fortepian stołowy
W programie pieśni C.Ph.E. Bacha do tekstów Christiana Gellerta oraz muzyka instrumentalna okresu galant

18 września 2021
godz. 18.00
KOŚCIÓŁ JEZUSOWY W CIESZYNIE
„Kancjonał i improwizacje ”
Wyższobramski Chór Kameralny (Piotr Sikora – prowadzenie)
Maciej Bator – organy
W programie pieśni Trzanowskiego i improwizacje organowe na temat pieśni ze Śpiewnika Ewangelickiego

19 września 2021
godz. 18.00
KOŚCIÓŁ MARCINA LUTRA W BIELSKU-BIAŁEJ
„Cithara Sanctorum Jerzego Trzanowskiego”
Zespół Cithara Sanctorum (Poznań)
W programie opracowania wokalno-instrumentalne pieśni Trzanowskiego

25 września 2021
godz. 16.30
DOM NARODOWY W CIESZYNIE
Spotkanie z tłumaczem zbioru Cithara Sanctorum Zbigniewem Machejem
godz. 18.00
KOŚCIÓŁ JEZUSOWY W CIESZYNIE
„Hymnus Ad Ortum Solis”
Maja Miro-Wiśniewska – flety historyczne, elektronika
Andrzej Kijowski – realizacja dźwięku
W programie medytacyjna improwizacja instrumentalna oparta na tematach ze zbioru Pieśni Chwał Boskich z xvi w. i Cithara Sanctorum Jerzego Trzanowskiego

26 września 2021
godz. 16.30
MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ
Spotkanie z tłumaczem zbioru Cithara Sanctorum Zbigniewem Machejem
godz. 18.00
KOŚCIÓŁ ZBAWICIELA W BIELSKU-BIAŁEJ (BIELSKI SYJON)
„Żywot człowieczy według Reja,
czyli człowiek między ziemią a rajem”
Katarzyna Wiwer – sopran, Henryk Kasperczak – lutnia
W programie muzyka renesansowa oparta na kanwie tekstów z Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia

http://citharasanctorum.eu/