Cithara Sanctorum Silesia

12 września 2021 na kulturalnej mapie Śląska Cieszyńskiego pojawił się nowy festiwal pod nazwą Cithara Sanctorum Silesia, który odbywa się w Cieszynie i Bielsku-Białej, a jego patronem jest Jerzy Trzanowski.

Festiwal ukazuje nową ideę prezentacji muzyki we wnętrzach sakralnych w kontekście historycznym ziemi cieszyńskiej i w odwołaniu do tradycji zbioru śpiewów nabożnych i kościelnych „Cithara Sanctorum” od którego wziął nazwę, a którego autor, Jerzy Trzanowski, urodził się w Cieszynie. Ambitna i interesująco dobrana muzyka nawiązuje do tradycji ziemi śląskiej i jej związków z postacią, zwaną bardem trzech narodów (Polski, Czech, i Słowacji), a czasem również słowiańskim Lutrem.

Główną ideą, która wyróżnia ten festiwal, jest czerpanie z tradycji muzycznej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ks. Jerzy Trzanowski (1592–1637), duchowny ze Śląska Cieszyńskiego, wybitny pisarz religijny pozostawił po znakomite dzieła: Ody łacińskie (Brzeg 1629), Phiala adoramentorum (Czara modlitw) z 1635 r., a przede wszystkim w 1636 r. Cithara sanctorum (Pieśni duchowe), kancjonał napisany w dialekcie morawskim, zawierający 402 pieśni, który doczekał się ponad 150 wydań. Jerzy Trzanowski, jego postać i dzieła są znane i żywe w pamięci mieszkańców regionu po obu stronach Olzy. Ma swoje pomniki w Liptowskim Mikulaszu oraz w Cieszynie. Festiwal muzyczny Cithara Sanctorum Silesia, którego repertuar w najróżniejszy sposób nawiązuje do tego autora, szeroko czerpiąc z tradycji muzyki ewangelickiej, będąc nie tylko świętem muzyki, ale też okazją do celebrowania nowych brzmień w niecodziennych kontekstach. 

Relacja z II festiwalu Cithara Sanctorum Silesia 2022

W roku 2022 odbyła się druga odsłona tego niezwykle ciekawego wydarzenia, którego ideą jest prezentacji muzyki we wnętrzach sakralnych, choć nie tylko, w kontekście historycznym Ziemi Cieszyńskiej i w odwołaniu do tradycji zbioru śpiewów nabożnych i kościelnych „Cithara Sanctorum” od którego festiwal bierze nazwę, a którego autor, Jerzy Trzanowski, ksiądz i twórca pieśni kościelnych, urodził się pod koniec XVI w. w Cieszynie. W czasie jego trwania odbyły się nie tylko koncerty, ale też wystawy, spotkania, dyskusje i spacery krajoznawcze nawiązujące do idei festiwalu. W roku 2022 odbyło się 7 koncertów, a także wystawa edycji Cithar i wykład w Książnicy Cieszyńskiej oraz spotkanie w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ramach „Spotkań szersznikowskich” poświęcone postaci i epoce Trzanowskiego. Odbył się również spacer tematyczny z Białej do Bielska. Koncerty i inne wydarzenia miały miejsce w Cieszynie, Wiśle, Ustroniu, Jaworzu i Bielsku-Białej.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia

http://citharasanctorum.eu/