Muzyczne podwieczorki w Swoszowicach

 Swoszowice, dawniej miejscowość uzdrowiskowa pod Krakowem, słynąca z kąpieli w cennych zdrowotnie wodach siarkowych opiewanych już w początkach XIX wieku przez słynnego lekarza balneologa, a także prezydenta Krakowa, Józefa Dietla. Dzisiaj uzdrowisko znajduje się na terenie Krakowa, a jego wody w niczym nie straciły na wartości. Znajduje się tutaj uzdrowisko z sanatoriami stacjonarnymi, a także zakładem wodoleczniczym, piękny, świeżo odrestaurowany park, mnóstwo zieleni i ciekawych obiektów związanych z historią miejsca.

Fundacja Kulturalny Szlak, mająca swoją siedzibę właśnie na terenie dzielnicy X Krakowa, postanowiła stworzyć tutaj cykl koncertowy, pod nazwą Muzyczne Podwieczorki w Swoszowicach, którego nazwa nawiązuje do obrazu pod tytułem „Podwieczorek w Swoszowicach”, namalowanego przez Hipolita Lipińskiego, który przebywając w Swoszowicach w drugiej połowie XIX wieku, uwiecznił na jednym ze swoich dzieł swoszowicki podwieczorek w scenerii krajobrazu doliny rzeki Wilgi, portretując kuracjuszy. Cykl koncertowy w swoim założeniu ma za zadanie prezentację muzyków krakowskich, którzy nie na co dzień mogą być słuchani poza ścisłym centrum miasta.

Ze względu na pandemię koronawirusa nasze pierwotne zamierzenia, co do przeprowadzenia wydarzenia musiały ulec zmianie. Zatem zamierzenia, które nam przyświecały postanowiliśmy przenieść do internetu, twórczo wykorzystując zaistniałe warunki. Nasze prace skupią się więc na działaniach w kierunku zapoznania publiczności oraz lokalnej społeczności z ideą festiwalu, którą jest kulturalne ożywienie tego rejonu Krakowa, a także prezentowanie ciekawej historii Swoszowic, jako uzdrowiska funkcjonującego tutaj już od XIX wieku, co wiąże się również z aktywnością artystów, a szczególnych naszym zadaniem będzie ukazanie muzycznych sylwetek mieszkających tutaj muzyków.

Zapraszamy więc do obejrzenia ciekawych materiałów, które powstały w ramach naszych tegorocznych działań:

 

Film I Podwieczorek w Swoszowicach – malarze, poeci i inni goście swoszowickich zdrojów

– Swoszowice oczami artystów, czyli opowieść o odwiedzających to miejsce poetach i malarzach, z obrazem Hipolita Lipińskiego „Podwieczorek w Swoszowicach” w tle.

Film II Spacerkiem po Swoszowicach

– spacer po Swoszowicach z opowieścią o  ciekawostkach związanych z historią uzdrowiskową, górniczą, militarną i ogrodniczą. Przewodnikiem po Swoszowicach będzie Dominik Galas

Film III Muzycy, współcześni mieszkańcy Swoszowic

– mini wywiady z mieszkającymi w Swoszowicach artystami z fragmentami prezentowanej przez nich muzyki

Film IV Koncert domowy

Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert domowy złożony z  fragmentów planowanego w oryginalnej koncepcji festiwalu koncertu kameralnego: „Pieśni młodopolskie” (Katarzyna Wiwer – sopran, Marek Szlezer – fortepian) z wprowadzeniem artystów na temat tła muzyczno-historyczno-obyczajowego tych pieśni.

Muzyczne Podwieczorki w Swoszowicach zapraszają!