Wkrótce rusza nowy festiwal Cithara Sanctorum Silesia

12 września 2021 rusza nowy festiwal Cithara Sanctorum Silesia, który odbędzie się w Cieszynie i Bielsku-Białej. Festiwal ukazuje nową ideę prezentacji muzyki we wnętrzach sakralnych w kontekście historycznym ziemi cieszyńskiej i w odwołaniu do tradycji zbioru śpiewów nabożnych i kościelnych „Cithara Sanctorum” od którego wziął nazwę, a którego autor, Jerzy Trzanowski, urodził się w Cieszynie. Ambitna i interesująco dobrana muzyka nawiązuje do tradycji ziemi śląskiej i jej związków z tą postacią, zwaną bardem trzech narodów (Polski, Czech, i Słowacji), a czasem również słowiańskim Lutrem.

Główną ideą, która wyróżnia ten festiwal, jest czerpanie z tradycji muzycznej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ks. Jerzy Trzanowski (1592–1637), duchowny ze Śląska Cieszyńskiego, wybitny pisarz religijny pozostawił po znakomite dzieła: Ody łacińskie (Brzeg 1629), Phiala adoramentorum (Czara modlitw) z 1635 r., a przede wszystkim w 1636 r. Cithara sanctorum (Pieśni duchowe), kancjonał napisany w dialekcie morawskim, zawierający 402 pieśni, który doczekał się ponad 150 wydań. Jerzy Trzanowski, jego postać i dzieła są znane i żywe w pamięci mieszkańców regionu po obu stronach Olzy. Ma swoje pomniki w Liptowskim Mikulaszu oraz w Cieszynie. Festiwal muzyczny Cithara Sanctorum Silesia, którego repertuar w najróżniejszy sposób nawiąże do tego autora, szeroko czerpiąc z tradycji muzyki ewangelickiej, będąc nie tylko świętem muzyki, ale też okazją do celebrowania nowych brzmień w niecodziennych kontekstach. W jego ramach obok 5 ciekawych koncertów będą miały miejsce również spotkania z tłumaczem zbioru Zbigniewem Machejem, ciekawe dyskusje, a także prezentacja oryginału dzieła w Książnicy Cieszyńskiej. Koncerty i inne wydarzenia będą odbywały się w Cieszynie i Bielsku-Białej.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kulturalny Szlak we współpracy z parafiami:  Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie, Rzymskokatolicką Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie, Ewangelicko-Augsburską Zbawiciela w Bielsku-Białej, Ewangelicko-Augsburską Marcina Lutra w Bielsku-Białej, Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury Domem Narodowym w Cieszynie, Książnicą Cieszyńską oraz Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Patronat honorowy nad festiwalem objęli Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jerzy Samiec, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Zadanie współfinansowane jest ze środków Miasta Cieszyna oraz Miasta Bielska-Białej.

 

Możesz również polubić…