Archiwum kategorii: Wydarzenia

„Między niebem a ziemią” w Gminie Niepołomice

Z radością informujemy, że dzięki środkom uzyskanym od Gminy Niepołomice, mamy przyjemność zaprosić Państwa w tym roku do uczestniczenia w nowej inicjatywie kulturalnej zatytułowanej: „Między niebem a ziemią” w Gminie Niepołomice.

Na realizację zadania cykl koncertowy „Między niebem a ziemią w Gminie Niepołomice” otrzymaliśmy z budżetu Gminy Niepołomice dotację w kwocie 10 tys. zł.

Niebawem będziemy Państwa informować o szczegółach przedsięwzięcia i zapraszać na koncerty.

Krzysztof Bilica ETIUDY CHOPINA w jego „jednym sposobie…”

W grudniu 2022, z inicjatywy fundacji Kulturalny Szlak i przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ukazała się się w wydawnictwie Astraia książka Krzysztofa Bilicy zatytułowana ETIUDY CHOPINA w jego „jednym sposobie”.

Tytuł książki powinien zastanowić dociekliwych. Na pierwszym miejscu widnieją Etiudy Chopina ze znamiennymi słowami kompozytora o nich samych (w Jego „jednym sposobie”), potem wszakże został wskazany punkt widzenia, z jakiego będą one przeze mnie rozważane, a będą rozważane przede wszystkim z perspektywy dźwięków węzłowych i figur migotliwych. W książce zatem ograniczę do niezbędnego minimum poruszanie dość znanych zagadnień: harmoniki etiud, ich proweniencji, ekspresji, dynamiki, agogiki, artykulacji, kolorystyki czy związanej z nimi techniki pianistycznej (aplikatury, pedalizacji, frazowania), napomknę tylko o dziewiętnastowiecznych fortepianach, wspomnę o fakturze i funkcji Etiud opus 10, opus 25 i Dbop. 36 (Etiud dla Méthode des Méthodes), zaledwie musnę ich historię i recepcję, a o kwestie formy, melodyki, chromatyki czy rytmiki poszczególnych etiud zahaczę przy okazji analiz każdej z nich. Podobnie też nie uwzględnię dostatecznie punktów widzenia dyscyplin pozamuzycznych, kontekstowych, np. historii epoki, historii sztuki, teorii literatury i literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa, antropologii, socjologii i ekonomii, matematyki i fizyki, akustyki i teorii informacji, filozofii i teologii, semiotyki, psychologii i fizjologii słyszenia, medycyny i neurobiologii itd. (nb. ku arachnologii zwrócę się – przy rozważaniu Etiudy gis-moll – jedynie na prawach anegdoty; bo czemużbym nie mógł skorzystać z prawa do anegdoty?). Nie można będzie przeto uznać mojej książki za pełną, historyczną i systematyczną monografię etiud Chopina. Jeszcze za wcześnie na taką monografię, a gdy się taka pojawi, może mieć – przy coraz silniejszym i powszechniejszym nastawieniu w świecie nauki na wąską specjalizację – raczej wielu współautorów niż jednego autora. Zresztą w miarę rozwoju chopinologii odkrywać będziemy coraz to nowsze aspekty twórczości Chopina. Można będzie natomiast uznać moją książkę za monograficzne opracowanie zagadnienia szczegółowego, zasygnalizowanego w drugiej części jej tytułu. Jest to zagadnienie w muzykologii nowe, choć zjawiska będące jego przedmiotem występowały w praktyce muzycznej od dawna, a w swym największym nasileniu – przez kilkuwiekowy okres ­panowania w muzyce europejskiej dwóch wielkich i mocno ­powiązanych ze sobą systemów: tonalnego dur-moll i metrorytmicznego. To nowe zagadnienie otwiera wrota nowym możliwościom badawczym. Analizowanie dźwięków węzłowych i figur migotliwych pozwala między innymi na wniknięcie do wnętrza utworu, na zgłębienie jego morfologii, na poznanie anatomicznych szczegółów jego budowy. Praca zrealizowana w roku 2014 w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienie w Konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę w zakresie historii muzyki polskiej w roku 2016.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad“, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Krzysztof Bilica, ur. 1946 we Wrocławiu, muzykolog, eseista, aforysta, prozaik. Studiował dwa lata prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, pełne studia muzykologiczne odbył na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom magistra 1972), ukończył ponadto studia podyplomowe z edytorstwa muzycznego – w Akademii Muzycznej w Krakowie.

W roku 2008 obronił tamże rozprawę doktorską Kadencja polska w utworach Fryderyka Chopina jako wyraz oddziaływania systemu akcentuacyjnego XIX-wiecznej polszczyzny na muzykę narodową (promotorem był prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski). W latach 1972–1974 pracował w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie, następnie 1974–2001 jako redaktor Wydawnictwa Naukowego PWN w Warszawie (dla encyklopedii uniwersalnych PWN, papierowych i multimedialnych, napisał lub zredagował ponad 10 tysięcy haseł muzycznych). W latach 2008-2012 był redaktorem czasopisma „Ruch Muzyczny”, gdzie prowadził działy historii muzyki i recenzji książek muzycznych, pisał też felietony Od Redakcji. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich w Sekcji Muzykologów (zasiadał kilkakrotnie w jej Zarządzie). Autor kilku książek: zbioru felietonów radiowych Telefony z Eufonii 1995, zbioru esejów Wokół Chopina i Polski 2005, eseju W Warszawie i Petersburgu: Ogiński, Glinka, Moniuszko 2017), a także oczekującej na wydanie rozprawy Etiudy Chopina w Jego „jednym sposobie”, wyróżnionej w roku 2017 w Konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę z historii muzyki polskiej, wreszcie – około dwustu artykułów, esejów, recenzji, felietonów, publikowanych w rozmaitych czasopismach i seriach wydawniczych. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach muzykologicznych. Wprowadził do języka muzykologii nowe terminy, m.in. „figury migotliwe”, „klauzule sarmackie”, „kadencja polska”. Uprawia również małe formy prozatorskie (opowiadania) i aforystykę; wydał dwa tomiki aforyzmów (Słownik wyrazów własnych 1995, Myślnik. 303 aforyzmy z „Przekroju” 2009), 2002–2012 prowadził w tygodniku „Przekrój” autorską rubrykę aforystyczną; jego aforyzmy weszły do wielu antologii polskich, rosyjskich, serbsko-chorwackich, włoskich. Był kilkakrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendystą m. st. Warszawy, ZAiKS-u. W roku 2012 otrzymał Nagrodę im. Witolda Hulewicza – „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chopinologii oraz leksykografii muzycznej”, a w roku 2016 Nagrodę Fundacji MEAKULTURA – „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki muzycznej”.

Muzyka nad zdrojami 2022 zakończona

Festiwal Muzyka nad zdrojami zawitał po raz czternasty do pięknej, pełnej letniego słońca Szczawnicy na muzyczne przeżycia festiwalowe! W tym roku odbyły się trzy bardzo ciekawe koncerty.

Festiwal rozpoczął się 11 sierpnia w Jazz Barze Dworku Gościnnego seansem kinowym przy akompaniamencie improwizacji wykonaniu fenomenalnego improwizatora, Filipa Presseisena, który przygotował ilustrację muzyczną do komedii Bustera Keatona „Marynarz słodkich wód”
Drugi koncert festiwalowy, również odbył się w Jazz Barze i zabrał nas w świat tanecznych rytmów odmalowanych w muzyce poważnej, a to za sprawą programu koncertowego Dance without limits, gdzie tanga Piazzoli oraz inne, nie tylko latynoskie rytmy zabrzmiały na saksofonie z towarzyszeniem akordeonu, czyli duetu Jarosław Sereda & Jakub Fiołek. 
A na finał spotkaliśmy się w Foyer Dworku Gościnnego, gdzie Trio Katarzyna Wiwer – sopran, Irena Czubek-Davidson – harfa i Paweł Solecki – fagot przywołało nastrój ciepłych nocy, rozbrzmiewających głosem słowika. Muzyka z tematem słowika w tle oraz wiersze polskich poetów w wykonaniu Katarzyny Wiwer stworzyły nastrój ciepłej, majowej nocy, oczarowując słuchaczy.
A 15 sierpnia, już po raz drugi w historii naszego festiwalu, zaprosiliśmy na szczególne wydarzenie jakim był spacer po Szczawnicy w towarzystwie niezwykle barwnej postaci, jaką jest Andrzej Dziedzina Wiwer – góral szczawnicki, etnograf, poeta, ratownik GOPR i przewodnik górski, laureat nagrody im. Oskara Kolberga. Będą anegdoty, opowieści, poznawanie ciekawych miejsc i niezwykłej historii Szczawnicy.
Organizatorem XIV edycji Festiwalu Muzyka nad Zdrojami w roku 2022 była Fundacja Kulturalny Szlak we współpracy z Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Szczawnicy oraz Oficyną Artystyczną Astraia. Wydarzenie współorganizowane przez Powiat Nowotarski. Projekt współfinansowany przez Miasto i Gminę Szczawnica. Patronat honorowy sprawują: Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego oraz Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Szczawnicy Więcej informacji o wydarzeniach można znaleźć na stronie internetowej www.muzykanadzdrojami.pl oraz na facebooku. 

Barok na Spiszu’ Niedzica 2022 już za nami!

Zakończył się X jubileuszowy festiwal Barok na Spiszu’ Niedzica 2022. Jubileuszowa edycja to czas radowania się nie tylko muzyką, ale i całą dotychczasową piękną historią festiwalu odbywającego się pod hasłem „Zobaczyć i usłyszeć sztukę”.

Tegoroczny festiwal zatytułowany był „Radość Muzyki” i rozpoczął się 19 sierpnia w Jurgowie recitalem wirtuoza lutni Michała Gondko noszącym tytuł „FLORILEGIUM czyli Europejska muzyka lutniowa przełomu XVI i XVII wieku”. Florilegium, to zbiór najpiękniejszych utworów, spisywanych i przywożonych z różnych krajów Europy. Wraz z muzyką prezentowaną przez solistę oraz jego pięknymi opowieściami o dziejach lutni przewędrowaliśmy z Włoch przez Polskę, Niemcy, Anglię, aż do francuskojęzycznej Flandrii. Przewodnikiem po pięknym kościele św. Sebastiana, jednym w dwóch drewnianych zabytków spośród spiskich kościołów, był tutejszy proboszcz, ksiądz Stanisław Malarz.

20 sierpnia, w drugim dniu festiwalowym, w kościele św. Bartłomieja w Niedzicy wystąpił zespół Scepus Baroque, tym razem pod dyrekcją znakomitego klawesynisty Marcina Świątkiewicza w przygotowanym specjalnie na ten wieczór programie pod tytułem „Radość Muzyki”. Gwiazdą tego wieczoru był znakomity kontratenor Michał Sławecki, który wystąpił wspólnie z Katarzyną Wiwer – dyrektor artystyczną festiwalu – oraz Marianem Magierą grającym na trąbce barokowej. Ten koncert to był prawdziwy wybuch radości i pochwała muzyki. Usłyszeliśmy arie oraz utwory instrumentalne Haendla, Purcella, Vivaldiego oraz Telemanna.  Wysłuchaliśmy między innymi kantatę „Praise of Harmony” – „Pochwała harmonii” HWV 124, znaną jako Mała Oda do św. Cecylii. Przed koncertem Rafał Monita przybliżył publiczności dziesięcioletnią historię festiwalu. Przewodnikiem po tym wnętrzu, jak i po kolejnym, gdzie festiwal zawitał po raz pierwszy, była przewodniczka z powołania Elbieta Łukuś.

Finał festiwalu miał miejsce w odnowionym, pięknym wnętrzu kościoła św. Kwiryna w Łapszach Niżnych, gdzie zespół Donne Armoniche z towarzyszeniem klawesynisty Andrzeja Zawiszy oraz skrzypaczek Aleksandry Owczarek i Agnieszki Krawczyk przeniósł nas do siedemnastowiecznych Włoch, by w koncercie zatytułowanym „Złote jabłko i trzy damy z Ferrary” opowiedzieć o wirtuozowskich śpiewaczkach, tajemniczych koncertach na dworze d’Este w Ferrarze, dworskich fetach i ówczesnych gwiazdach.  Wysłuchaliśmy wirtuozowskiej  muzyki C. Monteverdiego, L. Luzzaschiego, L. Rossiego, A. Archilei przeznaczonej na głosy żeńskie w brawurowym wykonaniu członkiń zespołu: Katarzyny Wiwer, Liliany Pociechy i Adrianny Bujak-Cyran.

Podczas trwania festiwalu miał również miejsce konkurs znajomości zabytkowych motywów spiskich, a zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe. Wszystkie trzy miejsca festiwalowe były licznie odwiedzane przez melomanów i sympatyków festiwalu, publiczność na koncertach zajmowała wszystkie miejsca w kościołach, gdzie odbywały się koncerty.

Tegoroczny festiwal odbył się dzięki wsparciu Mecenasa: ZEW Niedzica SA oraz Marszałka Małopolski we współpracy z Powiatem Nowotarskim i Gminą Łapsze Niżne. Festiwal wsparli również partnerzy – firmy i instytucje: Jurgów Ski, Pieniński Bank Spółdzielczy, Wydawnictwo Astraia, Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Muzeum-Zamek w Niedzicy, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy.

więcej informacji oraz zdjęć na stronie www. baroknaspiszu.pl

Modlnica – Między panem a plebanem rozpoczęte

Wydarzenie Modlnica – Między panem a plebanem pięknie rozpoczęte dwoma koncertami w modlnickim kościele.
W sobotę 28 maja wysłuchaliśmy podniosłej muzyki angielskiej Purcella, Haendla, Crofta, Corbetta w wykonaniu zespołu muzyki dawnej w składzie  Ilona Szczepańska – alt, Jakub Kornakiewicz – obój, Michał Rubin – trąbka, Aleksandra Buczyńska-Kusak – wiolonczela, Zofia Satała – na klawesynie i pozytywie.
Natomiast w niedzielę 29 maja uwiodła nas energetyczna i przepełniona teatralnością muzyka włoska, na czele z Monteverdim i Grandim, w fantastycznym wykonaniu sopranistki Katarzyny Wiwer oraz Artura Szczerbinina na pozytywie i klawesynie. Wczorajszy koncert poprzedzony był niedługą, ale jakże treściwą prezentacją wnętrza kościoła w Modlnicy poprowadzoną przez autora książki o kościele w Modlnicy Stanisława Nowina Konopkę.

A za dwa tygodnie, 11 i 12 czerwca, zapraszamy na kolejne wspaniałe koncerty i spotkania w Modlnicy!

Modlnica – między panem a plebanem

Idą idą nowe wydarzenia! Na przełomie maja i czerwca odwiedzimy wyjątkowe miejsce na mapie okolic Krakowa, jakim jest Modlnica. O jej szczególnym uroku, wyjątkowej historii i magnetycznej sile przyciągania wszelakiej maści artystów porozmawiamy sobie podczas pięknych koncertów, na których wystąpią Ilona Szczepańska, Jakub Kornakiewicz, Aleksandra Buczynska-Kusak, Michał Rubin, Zofia Satała, Katarzyna Wiwer, Artur Szczerbinin, Maria Pomianowska, Mingjie Yu, Lindsay Davidson i zespół Celtic Triangle. Spotkają się z nami także Rafał Monita, Zofia Weiss – Nowina Konopka oraz Stanisław Nowina Konopka. A to wszystko w ramach wydarzenia Modlnica – Między panem a plebanem. Szczegóły w zakładce http://kulturalnyszlak.pl/miedzy-panem-a-plebanem/ a także na naszym facebooku Zapraszamy do śledzenia modlnickich działań, a przede wszystkim do spotkania z nami w Modlnicy! 🌞

Patronują nam: Województwo Małopolskie, Powiat Krakowski, Uniwersytet Jagielloński, Wydawnictwo Astraia, Rodzina Konopków oraz Gmina Wielka Wieś i COKiS w Wielkiej Wsi

Koncert w Podstolicach

15 maja w pięknym, zabytkowym kościele Świętego Ducha w Podstolicach odbył się koncert pod tytułem „Matka Boża i słowiki”, którego wykonawcami byli Katarzyna Wiwer (sopran) Irena Czubek-Davidson (harfa) oraz Paweł Solecki (fagot, flet prosty, instrumenty perkusyjne). Piękny i ciekawie dobrany program, obejmujący muzykę powstałą na przestrzeni siedmiu wieków, wśród których królowały autorskie opracowania zespołu, oczarował i wzruszył licznie zebraną publiczność. Usłyszeliśmy między innymi pieśni z Katalonii, Anglii, Szkocji, a także kompozycje J. Ruttera, B. Brittena oraz L. Davidsona. Koncert był zorganizowany przez fundację Kulturalny Szlak we współpracy z parafią Ducha Świętego w Podstolicach, a współfinansowany przez Powiat Wielicki w ramach programu „Miedzy niebem a ziemią” – koncerty w Powiecie Wielickim
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałym artystom za tę niezwykłą muzyczną ucztę!

Zapraszamy na koncert do Podstolic!

„Matka Boża i słowiki”
15 maja 2022 godz. 12.00

Serdecznie zapraszamy wraz z parafią pw. Ducha Świętego w Podstolicach na koncert zatytułowany „Matka Boża i słowiki” w ramach cyklu „Między niebem a ziemią”

Zadanie „Między niebem a ziemią – koncerty w Powiecie Wielickim”
jest współfinansowane przez Powiat Wielicki

Wstęp wolny.

Wykonawcy:

Katarzyna Wiwer – sopran
Irena Czubek-Davidson – harfa
Paweł Solecki – fagot, flety proste, inst. perkusyjne